Персонализираща система S6200E

S6200E е уникална кодираща, ембосираща и типираща платформа, специално създадена за нуждите на картови персонализиращи центрове и финансови институции, които издават карти централно. Системата дава възможност за лесна персонализация на предварително отпечатани карти.
S6200E предоставя интегрирано решение, предварително конфигурирано в зависимост от нуждите на клиента.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Подходяща за печат на карти в среден обем
 • Ограничена модулна концепция с възможност за гъвкава конфигурация и надграждане при клиента
 • PCI/DSS съвместим софтуер
 • “Стъпаловиден“ лиценз, който дава възможност за отключване на опции за надграждане при клиента

ОПЦИИ

 • Допълнителен модул за ембос и индент със 100 символа
 • Предна и/или задна станция за зареждане
 • Проверка на целостта на графичната персонализация
 • Кодиране на магнитна лента
 • Кодираща станция за една или няколко карти
 • Автоматично мейлинговане, сгъване и поставяне в плик

Maticard Pro

Пълнофунционалният софтуер Maticard Pro позволява работа с множество картови принтери както и с ембосиращи и мейлинг системи.
Стандартните фунции включват възможности за разработка на дизайн на картата с променливи полета за персонализирана информация или изображения, богат набор от баркод генератори, кодиране на магнитни ленти, контактни смарт чипове, редактор за дизайн на бланки за автоматичен картов мейлинг с променлива информация, readback фунционалност и др.
Настройката на софтуера е много лесна, а работата с него – интуитивна и неизискваща специализирана квалификация.

Характеристики

 • Графичен потребителски интерфейс, който дава информация за дневните активности (CMS style)
 • База данни с информация за статуса на картите за контрол на производствените дейности
 • Контрол на обработката на карти в реално време
 • Редактор на дизайна на картите (Текст, Баркод, Изображение, Ембос, Кодиране и запис на чип)
 • Бази данни (Access MDB, Excel, Text, ODBC Interfaces)
 • Инструмент за конфигуриране на системата
 • Едновременно управление и печат на различни дизайни
 • Централизиран контрол на активностите по няколко системи S7000
Responsive Menu Clicked Image